Loading...

ISI YALITIMI YASAL ZORUNLULUKTUR

5627 Sayili Enerji Verimliligi Kanunu ve bu kanuna bagli olarak çikartilan Binalarda Enerji Performansi yönetmeligine göre  1 Ocak 2011’tarihi itibari ile 50 m² üzeri insaat alanina sahip tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi çikarilmasi zorunlu hale gelmistir. Enerji Kimlik Belgesinin çikartilmamasi da yeni pek çok yaptirim ve maddi külfeti beraberinde getirerek, isi yalitimini zorunlu hale getirmistir. Söyleki:

5627 Sayili Enerji Verimliligi Kanunu Madde 7 F/1/d Enerji Kimlik Belgesini zorunluluk haline getirip, uygulamaya iliskin usûl ve esaslari Binalarda Enerji Performansi yönetmeligine birakmistir.

5627 Sayili Enerji Verimliligi Kanunu Madde 7 F/1/d) Bayindirlik ve Iskan Bakanligi tarafindan yürürlüge konulacak yönetmelige göre hazirlanan yapi projeleri kapsaminda enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde binanin enerji ihtiyaci, yalitim özellikleri, isitma ve/veya sogutma sistemlerinin verimi ve binanin enerji tüketim siniflandirmasi ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulmasi gereken diger bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya iliskin usûl ve esaslar, Bakanlik ile müstereken hazirlanarak Bayindirlik ve Iskan Bakanliginca yürürlüge konulacak yönetmelikle belirlenir.

MANTOLAMA KANUNU

Binalarda Enerji Performansi yönetmeligine göre,

Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak binanin enerji ihtiyaci, enerji tüketim siniflandirmasi, yalitim özellikleri ve isitma ve/veya sogutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilerini içeren bir belgedir. Böylelikle verildigi binanin Enerji Performansini göstermektedir. Enerji Kimlik Belgesine göre tüm binalar A ve G harfleri araliginda bir Enerji Sinifi alir. A verimli bina, G ise verimsiz bina anlamina gelmektedir. Olmasi gereken yapi ve yalitim standartlarini tam olarak saglayan bir bina ise  C enerji sinifini alacaktir.

Yeni yapilacak binalarda 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi çikartmak zorunludur.

1 Ocak 2011 tarihiyle birlikte Türkiye’de yeni yapilan binalarda yapi kullanim izinlerinin alinabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi’ni çikartmak zorunlu hale getirilmistir. Yeni yapilan binalara Enerji kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için binanin Binalarda Enerji Performansi Yönetmeligine göre sahip olmasi gereken yapi ve yalitim standartlarini karsilayabilecek sekilde insa edilmis olmasi gerekmektedir. Yani yeni insa edilen binalarin enerji sinifinin azami C olmasi gerekmektedir. Aksi halde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyecegi için yapi kullanim izni de alinamayacaktir.

MADDE 5 – (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Yeni bina tasariminda, mevcut binalarin proje degisikligi gerektiren önemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat degisikliklerinde binanin özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alinir.

(2) Binanin mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diger yasal düzenlemeler yaninda, enerji ekonomisi bakimindan bu Yönetmelikte öngörülen sartlara uygun degil ise, ilgili idare tarafindan yapi ruhsati verilmez.

(3) Bu Yönetmelik esaslarina uygun projesine göre uygulama yapilmadiginin tespiti halinde, tesbit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafindan yapi kullanim izin belgesi verilmez.

Isi yalitim projesi zorunlulugu,

Binalarda Enerji Performansi yönetmeligi ile yeni getirilen bir diger önemli hususta isi yalitim projesi zorunlulugudur. Yeni yapilan binalarda yapi kullanim izni alabilmek için içerigi mevzuata uygun olarak hazirlanmis bir isi yalitim projesi hazirlanmasi zorunludur. Aksi halde yeni yapilan binanin yapi ruhsati alinamayacaktir.

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarinca TS 825 standardinda belirtilen hesap metoduna göre, yetkili makina mühendisi tarafindan hazirlanan “isi yalitimi projesi” imara iliskin mevzuat geregince yapi ruhsati verilmesi safhasinda tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

Mevcut binalar 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorunda.

Türkiye’de yeni yapilan binalarda Enerji Kimlik Belgesi çikartmak 1 Ocak 2011 tarihi itibari ile zorunlu hale getirilmesine karsin mevcut binalara Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamalari için 2020 yilina kadar süre taninmistir. Mevcut binalar için enerji sinifi sinirlamasi bulunmamaktadir. Yani mevcut binanizin enerji sinifi C sinifinin altinda çikabilir. Binalarda Enerji Performansi Yönetmeligine göre 2020 yilindan sonra binanizin enerji sinifinin C sinifinin altinda olmasi halinde ise bina sahiplerini pek çok yaptirim beklemektedir. 2017 yilindan sonra tüm bina alim – satim ve kiralamalarinda Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktir. Yine, yapilacak düzenlemeler sayesinde binalar enerji siniflarina göre bir vergilendirmeye tabi tutulacaktir. Enerji siniflari bakimindan siniflandirmaya tabi tutulan binalar atik enerji verimliliklerine göre vergilendirilebilecek, en çok vergiyi G sinifi en az vergiyi A sinifi olmak üzere verimliliklerine göre ödeyeceklerdir. Ayrica 2017 yilindan sonra tüm bina alim – satim ve kiralamalarinda Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktir. Böylece satin alan veya kiralayan aldigi yapinin Enerji Sinifinin ne oldugunu bilecek ve tercihini buna göre yapabilecektir. Bu da binalara olan talebi ve yapi fiyatlarina yansiyacaktir. 

Sonuç olarak 2017 yili itibari ile enerji kimlik belgesi olmayan binalarin alim – satim ve kiralamalari yapilamayacak üstelik daha yüksek vergiler ödemek zorunda kalacaklardir. Böyle bir durumla karsilasmamak için mevcut yalitimsiz binalarimiza isi yalitimi yaptirmak artik bir zorunluluk haline gelmistir.

MADDE 25 – (15) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binalar veya bagimsiz bölümlere iliskin alim, satim ve kiraya verme ile ilgili is ve islemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmis olmasi sarti aranir. Binanin veya bagimsiz bölümün satilmasi veya kiraya verilmesi safhasinda, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini aliciya veya kiraciya verir.

GEÇICI MADDE 3 – (1) Mevcut binalar ve insaati devam edip henüz yapi kullanim izni almamis binalar için Enerji Verimliligi Kanununun yayimi tarihinden itibaren on yil içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. ( Enerji Verimliligi Kanununun yayim tarihi 02.05.2007 dir. )